2015/2016 novosti NNELI

V sodelovanju z Mednarodnim centrom za prenos znanja, verificiranim izvajalcem NPK izpitov za Preglednika zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in strelovodnih napeljav, organiziramo seminar o novostih, ki so nastale v letu 2015/16 in vplivajo na pregledovanje zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in strelovodnih napeljav ter pripravo merilnih poročil.

Izkušnje pri pregledovanju merilnih poročil in izvedbi NPK izpitov kažejo, da so merilna poročila v veliki meri premalo dosledna in pomanjkljiva. Zato smo se odločili, da organiziramo intenzivno, enodnevno usposabljanje za vse Preglednike, ki že imajo pridobljeno NPK kvalifikacijo, kot tudi za kandidate, ki pristop k NPK izpitu za Preglednika šele načrtujejo.

Na osnovi izkušenj ter pripravljenih in usklajenih protokolov za pripravo merilnih poročil bosta mag. Boris Žitnik in Janez Guzelj predstavila strokovne podlage in izkušnje za pripravo ustreznih in kakovostnih merilnih poročil. Na osnovi predhodnega dogovora z Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo bodo na seminarju sodelovali tudi predstavniki njihovega Inšpektorata.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.

TERMIN: 21. 4. 2016

1 dan, od 14.00 do 18.00

Seminar je namenjen:

 • vsem, ki opravljajo dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij in so že pridobili NPK certifikat Preglednik manj zahtevnih in zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, bi pa radi obnovili svoje znanje ali pridobili dodatne informacije s področja meritev in dobre prakse,
 • projektantom, ki načrtujejo električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele in
 •  vsem, ki pristop k NPK izpitu za preglednika šele načrtujejo.

Program

 • Informacija o spremembi Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za preglednike električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (manj zahtevne in zahtevne), ki je pričel veljati 1. 12. 2015;
 • strokovna pojasnitev pogostejših napak pri delu preglednikov v dnevni praksi;
 • natančnejše definiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov;
 • veljavni pravilniki, tehnične smernice in obvezni standardi ter informacija o potrebnih spremembah tehničnih smernic;
 • priporočena vsebina preglednih poročil (pregledi, preizkusi in meritve) in obveščanje inšpekcijskega nadzora;
 • povezanost pregledov električnih, strelovodnih in drugih inštalacij;
 • napake pri sanacijah stavb ob toplotnih sanacijah;
 •  odgovori na vprašanja.

Predavatelja

Mag. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.

Njegovo področje dela: elektroenergetsko omrežje visoke in nizke napetosti, prenos električne energije, distribucija električne energije, koordinacija izolacije, prenapetosti, zaščita pred delovanjem strele, elektromagnetna kompatibilnost, kompenzacija jalove energije, električne meritve. Je član izpitne komisije za NPK Preglednika za električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem.

Janez Guzelj, dipl. inž. el.

Zaposlen v Metrel d.d., Merilna in regulacijska tehnika, Horjul, kot vodja aplikativne in tehnične podpore. Skrb za izvajanje treningov po posameznih produktih na področju varnosti električnih inštalacij, varnosti strojev, opreme in naprav, kakovosti izolacije, kakovosti napetosti in moči, kakovosti računalniških LAN omrežij, kakovosti parametrov okolja, izvajanje meritev na terenu in v praksi, treningi na terenu. Praktične izkušnje iz meritev varnosti inštalacij, strelovodov, strojev, opreme in naprav.

Prijava in kotizacija

Cena seminarja je 100,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo ter prigrizek in osvežilne napitke. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2016-71.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.