Uporaba instrumentov v praksi in delo preglednika NPK/NNELI

Želite okrepiti svoje znanje o električni varnosti?

Pregledniki NPK, člani NNELI eTest, uporabniki merilnih instrumentov, pridružite se nam na praktični delavnici, na kateri vam bomo predstavili delo preglednika v praksi z vodili za delo, izpostavili možnosti vaše promocije in podpore pri delu, na kratko obnovili merilne metode, izvedli meritve na praktičnem primeru, pripravili spominsko strukturo v instrumentu, pravilno shranili rezultate v instrument in prenesli rezultate v računalniški program ter izdelali merilno poročilo.

Pri pripravi na izpit NPK je poudarek predvsem na metodah merjenja, tokrat pa bomo obravnavali vprašanja in postopke, ki jih srečujemo pri praktičnem izvajanju del preglednika, pripravi na delo, uporabi instrumentov, izvedbi avtomatskih postopkov ter izdelavi poročil.

Na podlagi obiska delavnice in merilnega poročila lahko pridobite potrdilo usposobljenosti za delo z vašim tipom instrumenta!

TERMIN: predvidoma jeseni 2020

1 dan, od 9.00 do 16.00

Program

V sodelovanju s podjetjem Metrel d.d. organiziramo praktično delavnico z naslednjim programom dela:

 

8.45          Sprejem in pozdrav udeležencev

9.00          Janez Guzelj, Metrel d.d.

 • Varnost in kakovost NNELI eTest, letak za podporo pregledniku pri izvedbi samostojnega mini seminarja
 • Pregled vodil za delo preglednika
 • Pregled vodil za delo upravnika stavb
 • Predstavitev priročnika o sodelovanju preglednika s projektantom in izvajalcem

10.30        Kratka pavza za kavo

10.45        Miha Doberlet, Metrel d.d.

 • Predstavitev merirlih instrumentov
 • Pregled posameznih funkcij
 • Priprava na delo
 • Pregled AvtoSequence
 • Priprava spominske strukture instrumenta

12.15        Kosilo

13.00        Janez Guzelj, Metrel d.d.

 • Meritve na razdelilniku
 • Meritve na tokokrogu
 • Meritve na strelovodu
 • Pravilno shranjevanje rezultatov

14.30        Miha Doberlet, Metrel d.d.

 • Predstavitev računalniškega programa
 • Uporaba programske podpore pri pripravi merilnih poročil
 • Prenos izmerjenih rezultatov v računalnik
 • Izdelava merilnega poročila za električne inštalacije
 • Izdelava merilnega poročila za zaščito pred strelo

16.00        Odgovori na vprašanja

Oprema

Vrhunski inštrumenti

Meritve, izobraževanja, praktični prikaz in učenje metod merjenja potekajo na vrhunski opremi podjetja Metrel. Metrel je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev instrumentov za testiranje varnosti in kakovosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav.

Demonstracijske table

Usposabljanja so podprta z ustreznimi vajami ter demonstracijskimi tablami, na katerih je mogoče izvajati vse predpisane meritve tako na instalacijah kot tudi na strojih, opremi in napravah. Demonstracijska oprema je posnetek realnega okolja z možnostjo nastavljanja napak, ki se lahko pojavijo v praksi.

Prijava in kotizacija

Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina. Izobraževanje bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev. Število udeležencev je omejeno na 20.

Kotizacija za dvodnevno usposabljanje znaša 200,00 EUR + DDV (skupaj za plačilo 244,00 EUR) in vključuje teoretično in praktično usposabljanje udeleženca, uporabo testne merilne opreme, seminarsko gradivo, kosilo ter napitke med odmori.

Kotizacijo nakažete po prejetem predračunu/ponudbi na transakcijski račun podjetja Atraktor št. 02085-0017534667, odprti pri NLB d.d., najkasneje do datuma, določenega v predračunu. Račun vam bomo poslali po pošti po končanem usposabljanju.

Ugodnosti

Posebna ugodnost za vse, ki se udeležite Edison usposabljanja: 15 % popust pri nakupu merilnih inštrumentov podjetja Metrel.

Popust pri nakupu merilne opreme vam torej lahko povrne stroške usposabljanja!