Odgovorna skrb za električno varnost in kakovost – kaj, kdo, kdaj!

Kaj

  • Kategorije objektov ob prvem ali obdobnem pregledu in vzdrževanju.
  • Sem spadajo primeri zgrajene zgradbe in njen namen ob uporabi.
  • Oznake zahtevnosti nameščenih instalacij ali opreme.

Kdo

  • Dela izvaja odgovorna usposobljena oseba za pregled in vzdrževanje.

Kdaj

  • Periodika pregledov in vzdrževanja ne sme presegati predlaganih let v tabeli.

zps – strelovodna zaščita; zo – zahtevni objekt po GZ; znn – zahtevne električne inštalacije; nn – manj zahtevne električne inštalacije

SlikaObjektIzvajaPrvo1/2123456816hf:categorieshf:tagshf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_sem-spadajo
Ceste, priključki, križišča, signalizacija, postajališča, predori, mostovi, bencinski servisi znn+zps+zo
Ceste, priključki, križišča, signalizacija, postajališča, predori, mostovi, bencinski servisi znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

ceste-211 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikavtoceste bencijski-servisi ceste glavne-ceste hitre-ceste krizisca mostovi postajalisca predori prikljucki regionalne-ceste signalizacija
Daljinska komunikacijska omrežja in cevovodi znn+zps+zo
Daljinska komunikacijska omrežja in cevovodi znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logoO

Edison logo

 

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

daljinski-cevovodi-ee-vodi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcevovodi-kemikalije crpalisca-plina-nafte naftovodi plinovodi toplovodi vodna-crpalisca vodna-zajetja vodovodi
Druge nestanovanjske stavbe nn+zps
Druge nestanovanjske stavbe nn+zps

Preglednik A

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsa-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikdrvarnice gasilski-domovi hoteli-zivali javne-sanitarije konjusnice letne-kuhinje lope nadstresnice pesjaki pokrita-strelisca prevzgojni-domovi ropotarnice ute vojasnice zaklonisca zapori zavetisca-zivali
Druge nestanovanjske stavbe nn+zps+zo
Druge nestanovanjske stavbe nn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdrvarnice gasilski-domovi hoteli-zivali javne-sanitarije konjusnice letne-kuhinje lope nadstresnice pesjaki pokrita-strelisca prevzgojni-domovi ropotarnice ute vojasnice zaklonisca zapori zavetisca-zivali
Druge nestanovanjske stavbe znn+zps+zo
Druge nestanovanjske stavbe znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdrvarnice gasilski-domovi hoteli-zivali javne-sanitarije konjusnice letne-kuhinje lope nadstresnice pesjaki pokrita-strelisca prevzgojni-domovi ropotarnice ute vojasnice zaklonisca zapori zavetisca-zivali
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

nnE nneli

drugi-gradbeni-inzenirski-objekti-cc-242 gradbeni-inzenirskigz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikobrambni-zid odpadi ograje pokopalisca skarpe vojaska-letalisca vojaska-pristanisca vojaske-stavbe
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn+zps
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

drugi-gradbeni-inzenirski-objekti-cc-242 gradbeni-inzenirskigz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikobrambni-zid odpadi ograje pokopalisca skarpe vojaska-letalisca vojaska-pristanisca vojaske-stavbe
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn+zps+zo
Drugi gradbeno inženirski objekti, nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

drugi-gradbeni-inzenirski-objekti-cc-242 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikobrambni-zid odpadi ograje pokopalisca skarpe vojaska-letalisca vojaska-pristanisca vojaske-stavbe
Drugi gradbeno inženirski objekti, znn+zps+zo
Drugi gradbeno inženirski objekti, znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaexE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

eeE nneli

drugi-gradbeni-inzenirski-objekti-cc-242 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikobrambni-zid odpadi ograje pokopalisca skarpe vojaska-letalisca vojaska-pristanisca vojaske-stavbe
Elektroenergetika - splošne stavbe, razvod, razsvetljava, lokalni cevovodi znn+zps+zo
Elektroenergetika - splošne stavbe, razvod, razsvetljava, lokalni cevovodi znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logoO

Edison logo

 

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

loakalni-cevovodi-ee-vodi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcistilne-naprave hidranti lokalni-plinovodi lokalni-toplovodi lokalni-vodovodi vodni-stolpi vodnjaki
Elektroenergetski postroji in vodi ≤ 0,4 kV znn+zps+zo
Elektroenergetski postroji in vodi ≤ 0,4 kV znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

loakalni-cevovodi-ee-vodi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniknn-04-kv
Elektroenergetski vodi in RTP ≥ 110 kV znn+zps+zo
Elektroenergetski vodi in RTP ≥ 110 kV znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logoO

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

daljinski-cevovodi-ee-vodi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikkabelski-vodi-110kv rtp-110kv trafo-postaje-110kv
Energetski objekti, elektrarne – hidro, vetrne, sončne znn+zps+zo
Energetski objekti, elektrarne – hidro, vetrne, sončne znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaexE nneli

Požarna varnost

nnE nneli

Delovna mestaeeE nneli

industrijski-gradbeni-kompleksi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikelektrarne energetski-objekti hidro-elekrtarne soncne-elektrarne vetrne-elektrarne
Energetski objekti, elektrarne – termo, jedrske,kemična industrija, rafinerija znn+zps+zo
Energetski objekti, elektrarne – termo, jedrske,kemična industrija, rafinerija znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaexE nneli

Požarna varnost

nnE nneli

Delovna mestaeeE nneli

industrijski-gradbeni-kompleksi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikelektrarne energetski-objekti instalacije keramicna-industrija plavzi rafinerija rudarski-objekti tehnicne-naprave
Enostanovanjske stavbe nn
Enostanovanjske stavbe nn

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

n2E nneli

nnE nneli

enostanovanjske stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikhise kmecke-hise pocitniske-hise vile
Enostanovanjske stavbe nn+zps
Enostanovanjske stavbe nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

n2E nneli

nnE nneli

enostanovanjske stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikhise kmecke-hise pocitniske-hise vile
Enostanovanjske stavbe znn
Enostanovanjske stavbe znn

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

exE nneli

 

eeE nneli

nnE nneli

enostanovanjske stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-zahtevne zps-breza-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikhise kmecke-hise pocitniske-hise vile
Enostanovanjske stavbe znn+zps
Enostanovanjske stavbe znn+zps

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

exE nneli

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

enostanovanjske stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikhise kmecke-hise pocitniske-hise vile
Fotonapetostni sistemi, nad 11 kW znn+zps
Fotonapetostni sistemi, nad 11 kW znn+zps

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logoO

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

Strela nnE nneli

eeE nneli

fotonapetostni ostale-instalacije-opremagz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfotonapetostni-sistemi soncne-elektrarne
Fotonapetostni sistemi, od 0,6 do 11 kW znn+zps
Fotonapetostni sistemi, od 0,6 do 11 kW znn+zps

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

 

 

StrelaIII/IV

nnE nneli

eeE nneli

fotonapetostni ostale-instalacije-opremagz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfotonapetostni-sistemi soncne-elektrarne
Gostinske in hotelske stavbe nn+zps
Gostinske in hotelske stavbe nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

gostinske-hotelske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbungalovi gorska-zavetisca gostilne gostisca hoteli mladinska-prenocisca moteli penzioni planinske-koce pocitniski-domovi restavracije tocilnice
Gostinske in hotelske stavbe nn+zps+zo
Gostinske in hotelske stavbe nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

gostinske-hotelske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbungalovi gorska-zavetisca gostilne gostisca hoteli mladinska-prenocisca moteli penzioni planinske-koce pocitniski-domovi restavracije tocilnice
Gostinske in hotelske stavbe znn+zps+zo
Gostinske in hotelske stavbe znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

gostinske-hotelske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbungalovi gorska-zavetisca gostilne gostisca hoteli mladinska-prenocisca moteli penzioni planinske-koce pocitniski-domovi restavracije tocilnice
Gradbišča nn
Gradbišča nn

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

Delovna mesta

gradbisca ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgradbisca
Gradbišča nn+zps
Gradbišča nn+zps

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Delovna mesta

Strela nnE nneli

Delovna mesta

Strela nnE nneli

Delovna mesta

gradbisca ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgradbisca
Gradbišča znn+zps+zo
Gradbišča znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

gradbisca ostale-instalacije-opremagz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgradbisca
Industrijske stavbe in skladišča nn+zps
Industrijske stavbe in skladišča nn+zps

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikdelavnice hladilnice klavnice montazne-hale pekarne pivovarne pokrite-povrsine specializirana-skladisca tiskarne tovarne
Industrijske stavbe in skladišča nn+zps+zo
Industrijske stavbe in skladišča nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

 

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdelavnice hladilnice klavnice montazne-hale pekarne pivovarne pokrite-povrsine specializirana-skladisca tiskarne tovarne
Industrijske stavbe in skladišča za proizvodnjo in hranjenje eksploziva znn+zps+zo
Industrijske stavbe in skladišča za proizvodnjo in hranjenje eksploziva znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

industrijske-stavbe-in-skladisca-cc-125 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdelavnice klavnice mizarske montazne-hale pekarne pivovarne stavbe-za-proizvodnjo tiskarne
Industrijske stavbe in skladišča znn+zps+zo
Industrijske stavbe in skladišča znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

StrelannE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

 

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdelavnice hladilnice klavnice montazne-hale pekarne pivovarne pokrite-povrsine specializirana-skladisca tiskarne tovarne
Industrijski gradbeni kompleksi, rudarski objekti znn+zps+zo
Industrijski gradbeni kompleksi, rudarski objekti znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela exE nneli

Požarna varnost

nnE nneli

Delovna mestaeeE nneli

industrijski-gradbeni-kompleksi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikenergetski-objekti industrijski-gradbeni-kompleksi rudarski-objekti
Javne polnilnice električnih vozil znn
Javne polnilnice električnih vozil znn

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

evE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneli

evE nneli

Delovna mestaeeE nneli

polnilnice-vozil ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-breza-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikjavne-polnilnice-elektricnih-vozil
Letališke steze, ploščadi, terminali, hangarji, kontrolni stolpi, zemeljski promet znn+zps+zo
Letališke steze, ploščadi, terminali, hangarji, kontrolni stolpi, zemeljski promet znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

letaliske-steze-cc-213 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikheliporti letaliske-ploscadi letaliske-steze objekti-za-zagotavljanje-zemeljskega-transporta objekti-namenjeni-varnemu-zracnemu-prometu pomozni-objekti
Manufacture of electrical equipment, machinery, apparatus and devices -energized

Preglednik C

Delovna mestaEdison logoDelovna mesta
Medicinska električna oprema
Medicinska električna oprema

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoODelovna mesta

Edison logoDelovna mesta

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-oprema
Mobilne električne inštalacije nn
Mobilne električne inštalacije nn

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneliemE nneli

 

Edison logo

nnE nneliemE nneli

Delovna mesta

mobilne-instalacije ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgasilska-vozila generatorji-elektricne-energije koncertna-oprema napajalni-kabli-s-prcd-zascito resevalna-vozila
Mobilne električne inštalacije znn
Mobilne električne inštalacije znn

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneliemE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliemE nneli

Delovna mestaeeE nneli

mobilne-instalacije ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-breza-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikmedijsko-produkcijska-vozila mobilne-bolnisnice
Mostovi, predori, podhodi z razsvetljavo in signalizacijo znn+zps+zo
Mostovi, predori, podhodi z razsvetljavo in signalizacijo znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

predori-in-podhodi-cc-214 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikceste-na-stebrih mostovi nadhodi nadvozi podhodi predori viadukti vrtljivi-mostovi zeleznice-na-stebrih
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

nnE nneli

 

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikfarme hlevi kleti kmetijski-silosi kolnice kozolci lope rastlinjaki seniki sirarne skednji staje susulnice-sadja zidanice
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn+zps
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn+zps

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikfarme hlevi kleti kmetijski-silosi kolnice kozolci lope rastlinjaki seniki sirarne skednji staje susulnice-sadja zidanice
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn+zps+zo
Nestanovanjske kmetijske stavbe nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfarme hlevi kleti kmetijski-silosi kolnice kozolci lope rastlinjaki seniki sirarne skednji staje susulnice-sadja zidanice
Nestanovanjske kmetijske stavbe znn+zps+zo
Nestanovanjske kmetijske stavbe znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfarme hlevi kleti kmetijski-silosi kolnice kozolci lope rastlinjaki seniki sirarne skednji staje susulnice-sadja zidanice
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas nn+zps
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

objekti-za-sport-in-prosti-cas-cc-241 gradbeni-inzenirskigz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbazeni dirke igrisca jahalisca objekti-za-prosti-cas objekti-za-reakcijo objekti-za-sport objekti-za-vodne-sporte plezalni-park vzletisca
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas nn+zps+zo
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

objekti-za-sport-in-prosti-cas-cc-241 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbazeni dirke igrisca jahalisca objekti-za-prosti-cas objekti-za-reakcijo objekti-za-sport objekti-za-vodne-sporte plezalni-park vzletisca
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas znn+zps+zo
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaexE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

eeE nneli

objekti-za-sport-in-prosti-cas-cc-241 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbazeni dirke igrisca jahalisca objekti-za-prosti-cas objekti-za-reakcijo objekti-za-sport objekti-za-vodne-sporte plezalni-park vzletisca
Obredne stavbe nn
Obredne stavbe nn

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikcerkve kapele krematoriji molilnice moseje mrliske-vezice
Obredne stavbe nn+zps
Obredne stavbe nn+zps

Preglednik B

StrelannE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikcerkve kapele krematoriji molilnice moseje mrliske-vezice
Obredne stavbe nn+zps+zo
Obredne stavbe nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

 

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcerkve kapele krematoriji molilnice moseje mrliske-vezice
Obredne stavbe znn+zps+zo
Obredne stavbe znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

druge-nestanovanjske nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcerkve kapele krematoriji molilnice moseje mrliske-vezice
Omrežja in transformatorske postaje ≤ 35 kV znn+zps+zo
Omrežja in transformatorske postaje ≤ 35 kV znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

loakalni-cevovodi-ee-vodi gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniknadomestni-viri-dea soproizvodnja-elektricne-energije trafo-postaje
Oprema za polnjenje električnih vozil nn
Oprema za polnjenje električnih vozil nn

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneli

evE nneli

Edison logo

 

 

nnE nneli

evE nneli

Delovna mesta

polnilnice-vozil ostale-instalacije-opremagz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikev-napajalni-kabli ev-prenosne-polnilnice napajalni-kabli-s-prcd-zascito prenosni-razdelilniki
Other buildings not elsewhere classified es+lps

Preglednik A

Strela esE nneliStrelaIVesE nneli
Poslovne in upravne stabe nn
Poslovne in upravne stabe nn

Preglednik B

nnE nneli

Edison logo

nnE nneli

poslovne-in-upravne nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnice
Poslovne in upravne stabe nn+zps
Poslovne in upravne stabe nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

poslovne-in-upravne nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnice
Poslovne in upravne stabe nn+zps+zo
Poslovne in upravne stabe nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

poslovne-in-upravne nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnice
Poslovne in upravne stabe znn+zps+zo
Poslovne in upravne stabe znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

poslovne-in-upravne nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbanke javne-uprave konferencne kongresne krajevni-uradi obcine parlament policijske-postaje poste sodisca drzavni-organi zavarovalnice
Pregledi varnosti strojev, oprema, naprav na delovnem mestu
Pregledi varnosti strojev, oprema, naprav na delovnem mestu

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-opremac-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikpregledi-varnosti-strojev pregledi-varnostne-opreme pregledi-varnostnih-naprav
Pristanišča, kanali, vodni objekti, marine znn+zps+zo
Pristanišča, kanali, vodni objekti, marine znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

Strela nnE nneliexE nneli

eeE nneli

Požarna varnostDelovna mesta

vodni-objekti-cc-215 gradbeni-inzenirskigz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikakvadukti jezovi plovni-kanali pristanisca sistemi-za-namakanje vodni-objekti
Proizvodnja električne opreme, strojev, aparatov in naprav bpn+son
Proizvodnja električne opreme, strojev, aparatov in naprav bpn+son

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-opremac-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdelo-na-proizvodnji-liniji proizvodnja-elektricne-opreme rutinski-preizkusi
Proizvodnja električne opreme, strojev, aparatov in naprav dpn+son
Proizvodnja električne opreme, strojev, aparatov in naprav dpn+son

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-opremac-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikproizvodnja-elektricne-opreme razvojni-oddelki testiranja tipski-preiskusi
Razdelilniki, krmilni in stikalni bloki
Razdelilniki, krmilni in stikalni bloki

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-opremac-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikrazdelilniki
Rezervoarji in silosi nn+zps
Rezervoarji in silosi nn+zps

Preglednik B

StrelannE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikcisterne rezervoarji silosi
Rezervoarji in silosi nn+zps+zo
Rezervoarji in silosi nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcisterne rezervoarji silosi
Rezervoarji in silosi znn+zps+zo
Rezervoarji in silosi znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

StrelannE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

industrijske-skladisca nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcisterne rezervoarji silosi
Servisiranje električne opreme, strojev in naprav
Servisiranje električne opreme, strojev in naprav

Preglednik C

Delovna mesta

Delovna mesta

Delovna mesta

el-oprema-naprave ostale-instalacije-opremac-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikizposojevalnice-elektricne-opreme servisi servisiranje-elektricne-opreme
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn

Preglednik B

nnE nneli

 

Edison logo

nnE nneli

posebne-druzbene-skupine stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zps-brezb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbegunski-centri delavski-domovi dijaski-domovi domovi-odvisnost domovi-za-starejse internati materinski-domovi prehodni-domovi samostani sirotisnice stanovanja-za-starejse studentski-domovi zavetisca
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn+zps
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn+zps

Preglednik B

StrelannE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

posebne-druzbene-skupine stanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikbegunski-centri delavski-domovi dijaski-domovi domovi-odvisnost domovi-za-starejse internati materinski-domovi prehodni-domovi samostani sirotisnice stanovanja-za-starejse studentski-domovi zavetisca
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn+zps+zo
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

posebne-druzbene-skupine stanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbegunski-centri delavski-domovi dijaski-domovi domovi-odvisnost domovi-za-starejse internati materinski-domovi prehodni-domovi samostani sirotisnice stanovanja-za-starejse studentski-domovi zavetisca
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine znn+zps+zo
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

posebne-druzbene-skupine stanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikbegunski-centri delavski-domovi dijaski-domovi domovi-odvisnost domovi-za-starejse internati materinski-domovi prehodni-domovi samostani sirotisnice stanovanja-za-starejse studentski-domovi zavetisca
Stavbe za dvoranski šport nn+zps
Stavbe za dvoranski šport nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

sport nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikfitnes-joga-aerobika drsalisca garderobe kosarkaska-igrisca plavalni-bazeni sanitarije slacilnice sportna-strelisca telovadnice teniska-igrisca tusi
Stavbe za dvoranski šport nn+zps+zo
Stavbe za dvoranski šport nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

sport nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfitnes-joga-aerobika drsalisca garderobe kosarkaska-igrisca plavalni-bazeni sanitarije slacilnice sportna-strelisca telovadnice teniska-igrisca tusi
Stavbe za dvoranski šport znn+zps+zo
Stavbe za dvoranski šport znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

sport nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikfitnes-joga-aerobika drsalisca garderobe kosarkaska-igrisca plavalni-bazeni sanitarije slacilnice sportna-strelisca telovadnice teniska-igrisca tusi
Stavbe za izobraževanje in znanost nn+zps
Stavbe za izobraževanje in znanost nn+zps

Preglednik B

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

izobrazevanje-znanost nestanovanjske-stavbegz-nezahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikgimnazije laboratoriji observatoriji osnovne-sole srednje-sole izobrazevanje univerze vremenske-postaje vrtci
Stavbe za izobraževanje in znanost nn+zps+zo
Stavbe za izobraževanje in znanost nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

izobrazevanje-znanost nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgimnazije laboratoriji observatoriji osnovne-sole srednje-sole izobrazevanje univerze vremenske-postaje vrtci
Stavbe za izobraževanje in znanost znn+zps+zo
Stavbe za izobraževanje in znanost znn+zps+zo

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

izobrazevanje-znanost nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-zahtevne zpsa-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgimnazije laboratoriji observatoriji osnovne-sole srednje-sole izobrazevanje univerze vremenske-postaje vrtci
Stavbe za kulturo in razvedrilo nn+zps+zo
Stavbe za kulturo in razvedrilo nn+zps+zo

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

kultura-razvedrilo nestanovanjske-stavbegz-zahtevni nneli-manj-zahtevne zpsb-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikcirkusi diskoteke galerije gledalisca igralnice kinodvorane knjiznice koncertne-dvorane muzeji operne-hise plesne-dvorane stavbe-za-rastline stavbe-za-zivali stavbe-arhiv