Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logo

 

exE nneli

 

eeE nneli

nnE nneli

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, nnELI, ex, ZPS I/II.
Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije: