Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

Delovna mesta

nnE nneli

Delovna mesta

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: