Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Delovna mesta

Strela nnE nneli

Delovna mesta

Strela nnE nneli

Delovna mesta

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: