Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik B
Preglednik C

StrelannE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

 

Delovna mesta

StrelaIV

nnE nneli

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: