First and periodic verifications (Periodics in years, from the first verification):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik A

Strela nnE nneli

Edison logo

StrelaIV

nnE nneli

a-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzornikdrvarnice gasilski-domovi hoteli-zivali javne-sanitarije konjusnice letne-kuhinje lope nadstresnice pesjaki pokrita-strelisca prevzgojni-domovi ropotarnice ute vojasnice zaklonisca zapori zavetisca-zivalivzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Electrical Safety Maintainer / (O) Owner or Operator.

Preglednik AInspector of Electrical Energetic Systems Safety ee, ex, es, e2, em, ms, lps I/II/III/IV.