Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik B

nnE nneli

 

Edison logo

nnE nneli

b-preglednik l-lastnik-pooblascen-nadzorniknn-instalacijebegunski-centri delavski-domovi dijaski-domovi domovi-odvisnost domovi-za-starejse internati materinski-domovi prehodni-domovi samostani sirotisnice stanovanja-za-starejse studentski-domovi zavetiscavzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: