Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik B
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

n2E nneli

nnE nneli

b-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzorniknn-instalacije pozarna-varnostna zascita-strelabloki stolpnice vecstanovanjske-hisevzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.
Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledov: