EISinsp: Nizkonapetostne električne instalacije in pregled električne varnosti (ZRZ: D-5/164)

Znanje je osredotočeno na zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij ob montaži, vgradnji in vzdrževanju za prvo in periodično preverjanje za preglednike in inšpektorje po NPK za manj zahtevne inštalacije. Prepoznavanje ozemljilnega sistema, osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, uporabljene merilne metode, pregledi in preskusi ter ustrezno poročanje za omejitev tveganja. Kontrolni seznam ukrepov za ugotavljanje električne varnostji za stavbe in objekte kot tudi vgrajene električne naprave in opremo. Uporaba instrumentov, testerjev in merilne metode za pregled električne varnosti so del usposabljanja. Kandidat prejme znanje o zahtevah po ovrednotenih parametrih, mejnih vrednostih, predlaganih iz regulative in standardov in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Področja uporabe • Zahteve za začetno in periodično preverjanje električnih inštalacij.
 • Pregled in preskušanje električnih inštalacij za ugotavljanje ustreznosti in izpolnjevanja zahtev regulative in delov standarda IEC / SIST HD 60364.
 • Inšpekcijski pregled, preskušanje in meritve ter zagotavljanje, da so inštalacije in naprave ter vgrajena oprema v zadovoljivem stanju za uporabo.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / SIST HD 60364-6 Nizkonapetostna električne inštalacije, Varnost: 6. del Preverjanje.
 • Priročnik z vajami ̋ nizkonapetostna električna instalacija varnost ̋, Academy@Metrel
 • Vodila ̋ Preverjanje na nizkonapetostnih električnih instalacijah ̋, Academy@Metrel
 • Vodila za delo preglednika, projektanta in nadzornika ter upravnika, Academy@Metrel

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vrsta napetostnega sistema
 • Vrsta ozemljilnega sistema
 • Vizualni pregled
 • Inspection@Razdelilnik
 • Inspection@Tokokrog
 • Presek vodnikov
 • Povezljivost SPD zaščite
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Merjenje upornosti izolacije
 • Uhajavi tok DIFF / PE
 • Sposobnost avtomatskega odklopa v primeru okvare in kratkega stika
 • Z / Isc / Ocena karakteristik varovalk
 • RCD in PRCD testiranje izklopa
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije
 • Vsebnost Harmonskih komponent in THD

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, obremenitve, priključena bremena
 • Vklapljanje in prekinitev v sili
 • Preverjanje uhajavih tokov
 • RCD preverjanje delovanja izklopa

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za EISinsp preglednika nizkonapetostni električnih inštalacij v stavbah in objektih. Pridobljeno znanje je del znanj s področja NPK za manj zahtevne inštalacije.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagmo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!