EVSE: Zagotavljanje varnosti polnilnih postaj električnih vozil (ZRZ: D-5/702)

Seznanite se z vodili za zagotavljanje varnosti in kakovosti v e-mobilnosti in pregledih ustreznega delovanja AC polnilnih postaj EVSE. Opremite se z znanjem o električni varnosti, kakovosti in učinkovitosti. Praktično znanje, izkušnje, pregledi, testiranja, merila in poročanje so ključnega pomena za zmanjšanje tveganj in izpolnjevanje ustrezne ravni varnosti in kakovosti v skladu s standardi in / ali direktivami – EN 61851-1, EN 60364- 6. Na praktičnem primeru (zasebne) polnilne postaje EVSE AC bomo pripravili preprosto strukturo na napravah za preskušanje električne varnosti, izvedli vse potrebne meritve, shranili rezultate v instrumentu, rezultate prenesli v računalniški program in ustvarili vzorec poročila.

Področja uporabe • Električne inštalacije in naprave za oskrbo električnih vozil z energijo.
 • Razporeditev vodnikov in sistem ozemljevanja.
 • Zaščita in varnost pred električnim udarom
 • Prvi in ponavljajoči se pregledi.
 • Pregled električne varnosti po vzdrževanju in po servisnem posegu.
 • Izbira in priklapljanje ustrezne električne opreme
 • Naprave za zaščito pred posrednim dotikom s samodejnim odklopom ob napaki
 • Naprave za zaščito pred preobremenitvijo

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / EN / HD 60364-7-717 Nizkonapetostne električne naprave: Zahteve za posebne inštalacije in lokacije – Polnilnice električnih vozil
 • Vodila za delo ̋Preverjanja na nizkonapetostnih električnih instalacijah ̋
 • Stenski poster ̋Vodila skozi preverjanje na nizkonapetostnih električnih instalacijah ̋

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vizualni pregled
 • Stanje pripravljenosti, nastavitve, proces polnjenja in detekcija napak
 • Zagotavljanje delovanja in stopnje preklapljanja EVSE
 • Ozemljilni sistem
 • Preskušanje povezav in izenačevanja potencialov
 • Merjenje izolacijskih upornosti
 • Preskušanje uhajavih tokov DIFF / PE
 • Sposobnost samodejnega odklopa Isc / Z / ocena karakteristik varovalk
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Testiranje ozemljitvene upornosti
 • Funkcionalno preverjanje in vrednotenje porabe energije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti
 • Vklop in izklop v sili
 • Napetost izven dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite potrdilo o usposobljenosti za električno varnost EVSE – Zagotavljanje varnosti polnilnih postaj električnih vozil

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!