Načrtovanje del pod napetostjo in v bližini; delodajalec – delavec in prenos odgovornosti

  • Kontrolni seznami za načrtovanje del pod napetostjo in v bližini, vodila zabzagotavljanje električne varnosti, priročniki, vaje, posterji
  • Oprema za osebno zaščito, dielektrične rokavice in čevlji, izolirano orodje in pribor
  • Električna oprema z barierami in varnostno zaščito, avtomatski odklop instalacije

ZRZ D-5/012: ESH – Električna varnost in zdravje na delovnem mestu (prilagojeno lokalni regulativi)

Delo z elektriko in električna varnost in zdravje na delovnem mestu

Certificiranje bo pripravljeno v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba vnaprej opredeliti omejitve in ocene delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo in vprašalnik je pomoč delodajalcu – sestanek o delovnih mestih in načrtovanje dela pod napetostjo ali v bližini Kontaktirajte nas.

Letni nadzor in tri – letna revizija morata biti dokumentirana

Zahteve veljajo za vsakega delodajalca in katerega koli njegovega zaposlenega, ki nadzoruje ali upravlja uporabo delovne opreme za ustrezno usposabljanje za namene zdravja in varnosti, vključno z usposabljanjem po metodah, ki se lahko sprejmejo pri uporabi delovne opreme, vsa tveganja, ki bi lahko pomenila takšno uporabo, in previdnostne ukrepe.

Katero vrsto certifikata izbrati?

Električna varnost in zdravje na delovnem mestu (prilagojeno lokalni regulativi) pod oznako ZRZ: D-5/012 ESH zajema vse vrste del z elektriko, delovna mesta v elektroenergetskem okolju eeELI ali nizkonapetostnih električnih inštalacijah nnELI.

EEELI Elektroenergetske električne inštalacije – DPN delo pod napetostjo in v bližini kodirano pod oznako ZRZ: D-5/010 DPN eeELI pokriva odgovornosti in delovna mesta zaposlenih, ki opravljajo dela z elektriko, pod napetostjo in v bližini na delovnih mestih v okolju elektroenergetskih inštalacij, inštalacij nad 1 kV, omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj. Ta vrsta certificiranja je priporočljiva za vodilne inženirje in nadzornike pri delu pod napetostjo in v bližini, inženirje elektrotehnike ter strokovno osebje, ki se ukvarja z meritvami in pregledi za zagotavljanje električne varnosti v okolici tovrstnih inštalacij, postrojev in naprav, skrbi za izvajanje del, nador nad opremo, vzdržuje in upravlja postroje v industriji in elektrogospodarstvu.

EEELI Elektroenergetske električne inštalacije – BPN delo v bližini kodirano pod oznako ZRZ: D-5/009 BPN eeELI pokriva odgovornosti in delovna mesta zaposlenih, ki opravljajo dela z elektriko in v bližini delov pod napetostjo elektroenergetskih inštalacij, inštalacij nad 1 kV, omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj. Ta vrsta certificiranja je priporočljiva za vse delavce, tudi brez predznanja elektrotehnike, inštalaterje, operaterje ali izvajalce, ki opravljajo dela pod nadzorom, samostojno ali nadzorujejo dela v bližini tovrstnih inštalacij, postrojev in naprav v območju varovanja po načelu petih pravil z omejenim dostopom do delov pod napetostjo.

NNELI nizkonapetostne električne inštalacije – DPN delo pod napetostjo in v bližini kodirano pod oznako ZRZ: D-5/008 DPN nnELI pokriva odgovornosti in delovna mesta zaposlenih, ki opravljajo dela z elektriko med pregledi, preskusi in merjenjem, nadzorom, projektiranjem, vzdrževanjem, popravili in servisiranjem nizkonapetostnih inštalacij in naprav v stavbah, objektih, električni opremi, napravah, strojih, stikalnih blokih, razdelilnikih. Sem spadajo tudi dela v razvojnih, preskuševalnih, testnih in servisnih oddelkih proizvajalcev električnih naprav in industrije. Ta vrsta certificiranja se priporoča za stroko elektrotehnike, preglednike in inšpektorje električne varnosti, vzdrževalce in delavce v oddelkih razvoja, preskušanja, servisov, laboratorijih za kalibracijo, storitvah servisa, montaže in vzdrževanja na terenu.

NNELI nizkonapetostne električne inštalacije – BPN delo v bližini kodirano pod oznako ZRZ: D-5/007 BPN nnELI pokriva odgovornosti in delovna mesta zaposlenih, ki opravljajo dela z elektriko v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij pri izvajalcih, pogodbenikih in proizvajalcih električne opreme, inštalacij, električnih naprav, strojev, stikalnih blokov in razdelilnikov. Ta vrsta certificiranja je priporočljiva za vse delavce, tudi brez predznanja elektrotehnike, ki opravljajo dela z elektriko in v bližini delov pod napetostjo, pod nadzorom ali samostojno v območju varovanja po načelu petih pravil z omejenim dostopom do delov pod napetostjo.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite vprašalnik za načrtovanje električne varnosti o delovnih mestih, če potrebujete ustrezno izbiro certifikata.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.