Električna oprema in naprave, stroji, naprave in razdelilniki

ADK: D-5/439 ESB: Električna varnost razdelilnikov in stikalnih blokov (IEC / SIST EN 61439-1)

ADK: D-5/204 EVS: Preskušanje električne varnosti strojev (IEC / SIST EN 60204-1)

ADK: D-5/274 EVO: Varnost varilne opreme (IEC / SIST EN 60974-4)

ADK: D-5/235 EON: Varnost električne opreme in naprav ter prenosnih aparatov (IEC / SIST EN 60745/60335-1 & VDE 701/702 & SIST EN 50678)

Električna oprema in naprave Varnost po proizvodnji, med vzdrževanjem, po servisu ali popravilu

Električna varnost razdelilnikov in stikalnih blokov (IEC / EN 61439-1) kodirano pod oznako ZRZ: D-5/439 ESB certifikacija je osredotočena na postopke in metode zagotavljanja električne varnosti razdelilnikov, stikalnih in kontrolnih blokov na osnovi standardov, vodil za delo in regulative ter uporabo ustrezne merilne opreme. Izpostavljene so posebne zahteve za sklope elektroenergetskega omrežja, zaščito pred električnim udarom in zagotavljanje avtomatskega odklopa v primeru okvare ali kratkega stika. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Električna varnost Strojev in naprav (IEC / SIST EN 60204-1), kodirano pod oznako ZRZ: D-5/204 EVS certificiranje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, podprtih z vodili za delo pri prvem in periodičnih pregledih električne varnosti strojev, zagotavljanje ustreznih meritev in preskusov. Izpostavljene so posebne zahteve za sklope elektroenergetskega omrežja, zaščito pred električnim udarom in zagotavljanje avtomatskega odklopa v primeru okvare ali kratkega stika. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Varnost prenosnih aparatov, električne opreme in naprav (IEC/ SIST EN 60745/60335-1 & VDE 701/702 & SIST EN 50678), kodirano pod oznako ZRZ: D-5/235 EON certificiranje je osredotočeno na ustrezne korake, postopke in pravila, podprta z vodiili za delo in varnostnimi preskusi električne opreme, naprav in prenosnih aparatov. Izpostavljene so posebne zahteve zaščita pred električnim udarom in več različnih načinov za izmerjanje izolacije in uhajanja tokov. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Električna varnost varilne opreme in naprav (IEC / SIST EN 60974-4), koda ZRZ: D-5/274 AWE certifikacija je osredotočena na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, podprtih z vodili za delo pri testiranju električne varnosti varilne opreme in naprav. Izpostavljene so posebne zahteve za zaščito pred električnim udarom in uhajavimi tokovi s frekvenčno uteženo karakteristiko. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Začetni in redni periodični pregledi, preverjanja, vzdrževanje in odgovornosti

Začetno tipsko preskušanje, rutinsko preskušanje po proizvodnji, periodični pregledi, intervencije, servis ali popravila Periodični pregledi varnosti električne opreme se opravijo po predpisanih postopkih ter redno dokumentirajo v izračunanem obdobju, po intervenciji, servisu ali popravilu. Obdobja periodike se gibljejo glede na riziko izpostavljenosti od dnevnega do letnega ali triletnih pregledov. V okoljih z višjimi tveganji se obdobje pregleda krajša. Za nasvete preverite tabelo stavb in objektov in primerjajte zahteve z lokalno regulativo. Objekti Samo ustrezno usposobljeno osebje lahko opravlja odgovorno delo pri pregledih in revizijah ocene električne varnosti in kakovosti.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite postopke na delovnem mestu in načrtujte varno delo ter zagotovite varnost ostalih udeležencev.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.