Usposabljanje in certificiranje mednarodno priznanih kompetenc

V konzorciju EDISON, katerega člani smo družbe Atraktor, MCPZ, ZRZ in Metrel, na področju zagotavljanja električne varnosti in kakovosti izvajamo:

 • usposabljanja, ki temeljijo na katalogih strokovnih znanj;
 • preverjanje znanj s spletnimi izpiti in poročanje rezultatov strokovnim komisijam;
 • akreditirano certificiranje posameznih strokovnih kompetenc s certifikatom o usposobljenosti Združenja za razvoj znanja.

Sodelujemo tudi pri oblikovanju in pripravi standardov strokovnih kvalifikacij.

Certifikat o usposobljenosti

Certifikat o usposobljenosti za določeno kompetenco* je referenčna listina, s katero posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanja) pridobil ustrezna strokovna znanja in se seznanil z novostmi na področju tistega tehničnega predpisa ali standarda, ki ga pokriva kompetenca certifikata. Pogoji za izdajo certifikatov o usposobljenosti in načini preverjanja znanja so natančneje določeni v izpitnih katalogih, ki jih potrdijo delodajalske organizacije (združenja delodajalcev, zbornice …). Spletni izpitni sistem preverjanja znanj odpravlja vrsto administrativnih ovir ter omogoča nepristransko in transparentno podlago v postopku certificiranja.

Veljavnost certifikata o usposobljenosti se določi glede na pogostost tehničnih in tehnoloških sprememb, ki se ugotavljajo z rednim preverjanjem. Veljavnost certifikata o usposobljenosti ne more biti daljša od treh let in se lahko podaljša po postopku, ki velja za njegovo pridobitev.

Veljaven certifikat o usposobljenosti za določeno kompetenco je osnova za pridobitev dovoljenja za delo, ki na področju zagotavljanja električne varnosti pomeni osnovo pri prenosu odgovornosti med delavcem in delodajalcem.

*Kompetence so tista znanja posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem področju.

Usposabljanja za pridobitev kompetenc

Delo pod napetostjo (DPN) in delo v bližini delov pod napetostjo (BPN)

Elektroenergetske inštalacije (eeELI)

 • DPN eeELI: Izvajanje DPN in BPN elektroenergetskih inštalacij nad 1 kV
 • BPN eeELI: Izvajanje BPN elektroenergetskih inštalacij nad 1 kV

Nizkonapetostne inštalacije (nnELI)

 • DPN nnELI: Izvajanje DPN in BPN nizkonapetostnih električnih inštalacij
 • BPN nnELI: Izvajanje BPN nizkonapetostnih električnih inštalacij

Dovoljenje za DPN in BPN

 • DZD: Dovoljenje za DPN in BPN

Električna varnost

Energetika, proizvodnja, prenos in distribucija

 • EES: Zagotavljanje sistemske električne in strelovodne varnosti elektroenergetskih objektov (IEEE 81 & SIST EN 50522)
 • EEA: Zagotavljanje avtomatskega odklopa elektroenergetskih inštalacij (IEC / EN 60609-0 & IEC / EN 60947-2)
 • PQA: Zagotavljanje kakovosti električne napetosti in energije (SIST EN 50160 / IEEE 519)
 • PVV: Zagotavljanje kakovosti in varnosti fotonapetostnih sončnih elektrarn (SIST HD 60364-7-712)

Nizkonapetostne električne in strelovodne inštalacije

 • nnELIp: Zagotavljanje varnosti nn električnih inštalacij – inšpekcijski pregledi** (IEC / SIST HD 60364-6)
 • nnELIv: Zagotavljanje varnosti nn električnih inštalacij – ob izvedbi in vzdrževanju (IEC / SIST HD 60364-6)
 • ZPSp: Zagotavljanje zaščite pred strelo – inšpekcijski pregledi** (IEC / EN 62305)
 • ZPSv: Zagotavljanje zaščite pred strelo – ob izvedbi in vzdrževanju (IEC / EN 62305)

** Vstopni pogoji vezani na posebne strokovne skupine za interni namen preverjanja usposobljenosti

Električni stroji, oprema, razdelilniki in naprave

 • ESB: Zagotavljanje električne varnosti razdelilnikov in stikalnih blokov (IEC / SIST EN 61439-1)
 • EOS: Zagotavljanje električne varnosti opreme strojev (IEC / SIST EN 60204-1)
 • EVO: Zagotavljanje električne varnosti varilne opreme (IEC / SIST EN 60974-4)
 • EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (IEC / EN 60745/60335-1 & VDE 701/702 & SIST EN 50678)

Vozila z nnELI, električni avtomobili, predelana vozila z agregati, intervencijska vozila, avtodomi

 • eMOB: Zagotavljanje električne varnosti vozil z vgrajenimi nnELI (IEC / SIST HD 60364-7-717)
 • EVSE: Zagotavljanje varnosti polnilnih postaj električnih vozil (IEC / EN 62572)
 • EV1/EV2/EV3: Servisiranje električnih vozil (UN ECE R100)

Oprema in inštalacije v medicini in zdravstvu

 • MEDi: Zagotavljanje električne varnosti nnELI v zdravstvenih objektih (SIST HD 60364-7-710)
 • MEDo: Zagotavljanje električne varnosti električne opreme v zdravstvenih objektih (IEC / SIST EN 62353)

Individualne ponudbe za podjetja in organizacije

Z vašim podjetjem ali organizacijo bomo uskladili prosti termin za priprave in/ali izpit ter vam pripravili ponudbo.

Stopite v kontakt z nami, navedite kompetence ali strokovne kvalifikacije, za katere se zanimate.

Certificiranje kompetenc in izpiti v angleškem jeziku

Certifikat lahko pridobite v tujem jeziku – aktualno pri dokazovanju kompetenc za delo v tujini. Zaradi boljše transparentnosti in ažurnosti omogočamo opravljanje aktualnih izpitov tudi v angleščini.

Strokovne kvalifikacije in posamezne kompetence zagotavljanja električne varnosti po mednarodno veljavnih aktualnih standardih lahko pridobite z opravljanjem izpita. Prijavite se!

General Electrical Safety & Health Qualifications

Competencies Certification

 • ESH: Electrical Safety & Health in the Workplace (NFPA 70E 2018)
 • EES: Electrical Energetic Systems Earthing and Grounding (IEEE 81 & EN 50522)
 • EEA: Electrical Energetic Installations Automatic Trip-out Ability and Safety (IEC / EN 60609-0 & IEC / EN 60947-2)
 • PVV: Photo Voltaic Installations Safety / Quality (SIST HD 60364-7-712)
 • PQA: Power Quality Analyzing & Reporting (SIST EN 50160 / IEEE 519)
 • EISinsp: Low Voltage Electrical Installation Safety Inspection (IEC / EN 60364-6)
 • EISm: Low Voltage Electrical Installation Safety Maintenance (IEC / EN 60364-6)
 • LPSinsp: Lightning Protection Systems Inspection (IEC / EN 62305)
 • LPSm: Lightning Protection Systems Maintenance (IEC / EN 62305)
 • ESB: Electrical Switchboards Safety (IEC / EN 61439-1)
 • MST: Machines Safety Testing (IEC / EN 60204-1)
 • AWE: Arc Welding Equipment Safety (IEC / EN 60974-4)
 • PAT: Portable Appliances Safety (IEC / EN 60335-1 & VDE 701/702)
 • EVSE: Electrical Vehicle Supply Equipment Safety (IEC / EN 62572)
 • eMOB: Electrical LV Installations in Mobile Units (IEC / SIST HD 60364-7-717)
 • EV123: Electrical Vehicles Installations Safety (UN ECE R100)
 • MEDe: Medical Electrical Equipment Safety (IEC / SIST EN 62353)
 • MEDi: Medical and Surgery Rooms Electrical Installations Safety (SIST HD 60364-7-710)

Electrical Energetic & Industrial Electrical Installations

 • EE Energized: Electrical Energetic Energized (Restricted Approach Permit)
 • EE LockTag: Electrical Energetic Lockout & Tagout (Limited Approach Permit)

Low Voltage Electrical Installations & Working Places

 • LV Energized: Low Voltage Energized (Restricted Approach Permit)
 • LV LockTag: Low Voltage Lockout & Tagout (Limited Approach Permit)

Job Briefing & Planning

 • Job Permit: Work Energized or Lockout Tagout (Restricted or Limited Approach Permit)

Professional Qualifications

 • Leading Engineer for General Electrical Safety in Energetic Systems (EE Energized + EES + EEA + ESB + MST + AWE + PAT)
 • Maintenance Expert for Electrical Safety in Energetic Systems (EE LockTag + EES + Partial)
 • Low Voltage Electrical Installation Safety Inspector (LV Energized + EISinsp + ESB)
 • Low Voltage Electrical Installation Install & Maintain (LV LockTag + EISm + ESB)
 • Lightning Protection Systems Inspector (LV LockTag + LPSinsp)
 • Lightning Protection Systems Install & Maintain (LV LockTag + LPSm)
 • Working Places Electrical Safety Inspector (LV LockTag + MST + AWE + PAT)
 • Production Lines Operator Electrical Safety (LV LockTag + PAT)
 • Appliances After Servicing Electrical Safety (MST + AWE + PAT)
 • Fire Brigade Vehicle After Intervention Electrical Safety (eMOB + PAT)
 • Army or Police LV Mobile Units Electrical Safety (EIS + LPS + eMOB + PAT)
 • Medical LV Mobile Units Electrical Safety (MEDe + MEDi)