Skrbnik električne varnosti medicinske opreme in naprav

Področje uporabe

 • Testiranje medicinske električne opreme in medicinskih električnih sistemov pred ponovno uporabo, po popravilu ali ob rednem vzdrževanju, rednih pregledih ter ob periodičnem testiranju.
 • Uporaba zahtev standarda SIST EN 62353 ter vodil za delo pri zagotavljanju električne varnosti medicinske opreme.
 • Uporaba ustreznih metod in postopkov pri testiranju električne varnosti medicinske opreme in naprav.
 • Uporaba ustreznih metod in postopkov pri testiranju električne varnosti ostale električne opreme, aparatov in naprav.

Regulativa, literatura in standardi

(trenutno le v angleškem jeziku)

 • IEC / SIST / EN 62353 Medical Electrical Equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
 • A Practical Guide for Medical Equipment and Electrical System Testing, Academy@Metrel
 • Wall Poster ˝Medical systems Inspection˝

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.

TERMIN: predvidoma spomladi 2021

(9.00 do 14.00)

Strokovna kvalifikacija in potrebne kompetence

Usposabljanje je namenjeno pripravam za pridobitev mednarodno veljavnega certifikata strokovne kvalifikacije Skrbnik električne varnosti medicinske opreme in naprav.

Za pridobitev certifikata mora kandidat dokazati znanja iz treh strokovnih kompetenc:

 • BPN nnELI: Izvajanje BPN nizkonapetostnih električnih inštalacij
 • MEDo: Zagotavljanje električne varnosti električne opreme v zdravstvenih objektih (IEC / SIST EN 62353)*
 • EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (IEC / EN 60745/60335-1 & VDE 701/702 & SIST EN 50678)*

* OP: Izpit (spletna izpitna vprašanja/nabor odgovorov) za kompetenci MEDo in EON je za zdaj le v angleškem jeziku.

Izpit lahko opravljate v enem izmed pogodbenih izpitnih centrov:

Program usposabljanja

Električna varnost in zdravje pri delu

Planiranje postopkov dela

 • Prepoznavanje nevarnosti
 • Vprašaj in preveri
 • Razmisli
 • Možne posledice
 • Ravnanje v primeru nesreče

Delodajalec/delojemalec in prenos odgovornosti

 • Postopki zagotavljanja električne varnosti
 • Pet zlatih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Varnost in zdravje pri delu z elektriko

 • Razumevanje električne varnosti
 • Uporaba zaščitne opreme
 • Uporaba električne opreme in izolacijskih pregrad
 • Dotakljivi deli in delo v bližini delov pod napetostjo

Praktična znanja z meritvami

Pregledi, meritve in testiranje

 • Vizuelni pregled
 • Prepoznavanje različne medicinske opreme
 • Načini ozemljevanja naprav
 • Klasifikacija medicinskih in klasičnih aparatov in naprav
 • Izenačitev potenciala in povezovanje prevodnih delov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Meritve uhajavih tokov
 • Diferencialni, nadomestni, uhajavi tok ob dotiku
 • Alternativni, direktni uhajavi tok
 • Uhajavi tok naprave ali uporabljenega dela naprave
 • Preverjanje napajalnih kablov
 • Funkcionalno preverjanje
 • Poraba moči

Vrednotenje rezultatov

 • Ocena dobro/slabo
 • Primerjava z mejnimi vrednostmi
 • Odločitev o varnosti nadaljne uporabe

Poročanje in zapisniki

 • Shranjevanje  in priprava za poročilo
 • Označevanje
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Predavatelji:

 • Janez Guzelj, Metrel d.d.
 • Eva Verdnik, Metrel d.d.
 • Blaž Godina, Metrel d.d.

Prijava in kotizacija

Rok za prijave je 2 dni pred začetkom termina. Usposabljanje bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Kotizacija za dvodnevno usposabljanje znaša 190,00 EUR + DDV (skupaj za plačilo 231,80 EUR) in vključuje teoretično in praktično usposabljanje udeleženca, uporabo testne merilne opreme, seminarsko gradivo ter kosilo.

Kotizacijo nakažete po prejetem predračunu/ponudbi na TRR podjetja Atraktor št. SI56 0208 5001 7534 667, odprtem pri NLB d.d., najkasneje do datuma, določenega v predračunu. Račun vam bomo poslali po pošti po končanem usposabljanju.

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust.

Ugodnosti

Posebna ugodnost za vse, ki se udeležite Edison usposabljanja: 15 % popust pri nakupu merilnih inštrumentov podjetja Metrel.

Popust pri nakupu merilne opreme vam torej lahko povrne stroške usposabljanja!