Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik A
Preglednik C

StrelannE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

 

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, nnELI, ex, ZPS I/II. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije: