Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik A
Preglednik C

StrelannE nneli

eeE nneli

Edison logo

StrelaI/II

Požarna varnost

exE nneli

Delovna mesta

StrelaIV

 

eeE nneli

nnE nneli

 

a-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikeksplozijska-ogrozenost nn-instalacije pozarna-varnostna stroji-oprema-naprave zascita-strela elektro-energetika delovna-mestadelavnice hladilnice klavnice montazne-hale pekarne pivovarne pokrite-povrsine specializirana-skladisca tiskarne tovarnevzdrzevalni-pregled preverjanje
Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, nnELI, ex, ZPS I/II. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije: