Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneli

evE nneli

Edison logo

 

 

nnE nneli

evE nneli

Delovna mesta

b-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikev-napajalni-kabli ev-prenosne-polnilnice napajalni-kabli-s-prcd-zascito prenosni-razdelilnikivzdrzevalni-pregled preverjanje
Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: