Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):
IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneliemE nneli

 

Edison logo

nnE nneliemE nneli

Delovna mesta

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca. Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV. Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: