Certifikat strokovne kvalifikacije

Strokovna kvalifikacija je sklop znanj in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje zadolžitev v okviru poklica ali dejavnosti na določeni ravni zahtevnosti. Strokovne kvalifikacije so dodatek oz. nadgradnja formalnega izobraževanja in odpirajo nove možnosti pridobivanja znanj, ki jih ne moremo oz. jih nismo mogli pridobiti v rednem izobraževanju, saj gre za tista znanja, ki se razvijajo na podlagi novosti v tehnologiji in delovnih procesih in so nujno potrebna za obvladovanje dela v sodobni, razvojno naravnani družbi.

Strokovne kvalifikacije na področju zagotavljanja električne varnosti in kakovosti v okviru konzorcija EDISON povezujejo eno ali več kompetenc, ki jih opravlja ena oseba v okviru svoje zaposlitve ali delovnega mesta. Strokovne kvalifikacije so namenjene tako posameznikom, ki želijo strokovno rasti in si povečati možnosti zaposlovanja, kot delodajalcem, ki se zavedajo pomena ustrezno usposobljenih sodelavcev.

Za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije najprej preverite kompetence/certifikate o usposobljenosti, ki jih za želeno strokovno kvalifikacijo potrebujete, preverite pogoje za pristop k preizkusom znanja, se po potrebi udeležite uposabljanj in opravite izpite oz. pridobite vse potrebne certifikate o usposobljenosti.

Strokovne kvalifikacije in potrebne kompetence/certifikati o usposobljenosti

Električna varnost omrežij, energetskih inštalacij in postrojev nad 1 kV

 • Vodilni inženir skrbnik sistemske električne varnosti elektroenergetskih inštalacij, postrojev in naprav (DPN eeELI + DZD + EES + EEA + ESB + EOS + EON + EVO)
 • Vzdrževalec električne varnosti strojev, opreme in naprav v energetiki (DPN eeELI + DZD + EEA + EOS + EON + EVO)
 • Posluževalec elektroenergetskih inštalacij in postrojev (DPN eeELI + DZD + EES)
 • Vzdrževalec elektroenergetskih inštalacij in postrojev (BPN eeELI + EES)

Nizkonapetostne električne (nnELI) in strelovodne (ZPS) inštalacije v stavbah in objektih

 • Inšpektor električne varnosti nnELI in ZPS** (BPN nnELI + DZD + nnELIp + ZPSp + ESB)
 • Izvajalec in vzdrževalec nnELI (BPN nnELI + nnELIv)
 • Izvajalec in vzdrževalec ZPS (BPN nnELI + ZPSv)
 • Skrbnik električne in strelovodne varnosti gradbišč (BPN nnELI + nnELIv + ZPSv + eMOB + EOS + EON + EVO)
 • Upravljavec električne in strelovodne varnosti stavb (nnELIv + ZPSv)

** Vstopni pogoji vezani na posebne strokovne skupine za interni namen preverjanja usposobljenosti

Električna varnost na delovnih mestih v razvojnih in proizvodnih podjetjih

 • Operater na delovnem mestu z dostopnimi deli pod napetostjo (DPN nnELI + EON)
 • Operater na delovnem mestu v bližini delov pod napetostjo (BPN nnELI + EON + EOS)
 • Operater na proizvodni liniji (BPN nnELI + EON)
 • Operater na delovnem mestu v energetiki z dostopnimi deli pod napetostjo (DPN eeELI + EON)
 • Operater na delovnem mestu v energetiki v bližini delov pod napetostjo (BPN eeELI + EON + EOS)
 • Operater na proizvodni liniji v energetiki (BPN eeELI + EON)

Električna varnost strojev, opreme, naprav in proizvodov po servisnih posegih in vzdrževanju

 • Preglednik električne varnosti strojev, opreme in naprav po vgradnji, montaži, vzdrževanju in servisiranju (DPN nnELI + nnELIp + EOS + EON + EVO)
 • Preglednik električne varnosti strojev, opreme in naprav po servisiranju (EOS + EON+ EVO)

Električna varnost mobilnih inštalacij, opreme in naprav

 • Skrbnik električne varnosti mobilnih gasilskih naprav (eMOB + EON)
 • Skrbnik električne varnosti mobilnih enot vojske ali policije (nnELIv + ZPSv + eMOB + EON)
 • Serviser električnih vozil (DPN nnELI + EV2)

Električna varnost inštalacij in naprav v zdravstvu ter operacijskih prostorih

 • Vzdrževalec nnELI v zdravstvenih objektih (DPN nnELI + nnELIv + MEDi)
 • Skrbnik električne varnosti operacijskih sob (MEDo + MEDi)
 • Serviser medicinske električne opreme in naprav (MEDo + EON)
 • Skrbnik električne varnosti reševalnih vozil in mobilnih enot bolnišnic (eMOB + MEDo)

Individualne ponudbe za podjetja in organizacije

Z vašim podjetjem ali organizacijo bomo uskladili prosti termin za priprave in/ali izpit ter vam pripravili ponudbo.

Stopite v kontakt z nami, navedite kompetence ali strokovne kvalifikacije, za katere se zanimate.

Certificiranje strokovnih kvalifikacij in izpiti v angleškem jeziku

Certifikat lahko pridobite v tujem jeziku – aktualno pri dokazovanju strokovnih kvalifikacij za delo v tujini. Zaradi boljše transparentnosti in ažurnosti omogočamo opravljanje aktualnih izpitov v angleščini.

Strokovne kvalifikacije in posamezne kompetence zagotavljanja električne varnosti po mednarodno veljavnih aktualnih standardih lahko pridobite z opravljanjem izpita. Prijavite se!

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.